ZAVŘÍT TENTO ČLÁNEK

 

 

 

1874

4.1. V KŘEČOVICÍCH SE EMÍLII SUKOVÉ ROZENÉ BAUMANOVÉ A ŘÍDÍCÍMU UČITELI KŘEČOVICKÉ ŠKOLY JOSEFU SUKOVI NARODIL NEJMLADŠÍ SYN JOSEF (BRATR ANTONÍN 1856, SESTRA EMÍLIE 1869)

CZ – V PRAZE ZALOŽENA STRANA MLADOČECHŮ (NÁRODNÍ STRANA SVOBODOMYSLNÁ)

CZ – NAROZEN KAREL HLAVÁČEK   († 1898)

RAK – NARODIL SE ARNOLD SCHONBERG

FR – PRVNÍ SPOLEČNÁ VÝSTAVA „IMPRESIONISTŮ“ V PAŘÍŽI

 

1875

 

RAK – NAROZEN C.G. JUNG († 1961?)

 

1876

 

USA – G. BELL – VYNÁLEZ TELEFONU

 

1877

 

USA – T.A.EDISON – VYNÁLEZ FONOGRAFU

CZ – NAROZEN KAREL HAŠLER († 1942)

 

1878

 

NĚM – F. NIETZSCHE – KLÍČOVÁ KNIHA „LIDSKÉ, AŽ PŘÍLIŠ LIDSKÉ“

CZ – NAROZENA E. DESTINNOVÁ († 1930)

 

1879

 

USA – T.A.EDISON – VYNÁLEZ ŽÁROVKY

 

1880

 

FR – S.BERNARDTOVÁ – PO CELOEVROPSKÝCH ÚSPĚŠÍCH ZAKLÁDÁ VLASTNÍ DIVADELNÍ SPOLEČNOST

CZ – NAROZEN H. BOETTINGER († 1935), J. KUBELÍK († 1940)

 

1881

J.S. SE NAUČIL DVĚMA PÍSNIČKÁM A 19. 3. JE ZAHRÁL NA HOUSLE OTCI K SVÁTKU. NA TO HO OTEC ZAČÍNÁ HUDEBNĚ VZDĚLÁVAT. V TOMTO ROCE TAKÉ J.S. PÍŠE SVOU PRVNÍ SKLADBU, POLKU G-DUR PRO HOUSLE; HRAJE JI MAMINCE K SVÁTKU 24.11.1882

USA – T.A.EDISON – VYNÁZEL ELEKTRICKÉHO SVĚTLA

CZ – POŽÁR NÁRODNÍHO DIVADLA

 

1882

 

CZ – ROZDĚLENÍ PRAŽSKÉ UNIVERZITY NA ČESKOU A NĚMECKOU ČÁST

 

1883

V TĚCHTO LETECH NĚKOLIK DALŠÍCH KLAVÍRNÍCH SKLADBIČEK

CZ – ZNOVUOTEVŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA

CZ – NAROZEN FRANZ KAFKA († 1924)

 

1884

 

CZ – NAROZEN MAX BROD († 1968)

 

1885

J.S. NASTUPUJE NA PRAŽSKOU KONZERVATOŘ DO HOUSLOVÉ TŘÍDY ŘEDITELE A. BENNEWITZE

CZ – NAROZEN E.E. KISCH († 1948)

 

1886

 

NĚM – PRVNÍ AUTA NA BENZÍNOVÝ POHON

 

1887

JINDŘICHOHRADECKÝ CYKLUS PRO KLAVÍR

NĚM – F. NIETZSCHE PÍŠE KNIHU „VŮLE K MOCI“

 

1888

RANÝ SMYČCOVÝ KVARTET D-MOLL

 

 

1889

MŠE B-DUR – „KŘEČOVICKÁ MŠE“

TRIO C-MOLL OP.2

 

 

1890

 

NĚM – O. v. BISMARCK ODSTUPUJE Z FUNKCE ŘÍŠSKÉHO KANCLÉŘE

CZ – ZALOŽENA ČESKÁ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ

CZ – NAROZEN K.ČAPEK († 1938), NAROZEN J. ZRZAVÝ († 1977)

 

1891

J.S. STUDUJE V KOMPOZIČNÍ TŘÍDĚ A. DVOŘÁKA

CZ – JUBILEJNÍ ZEMSKÁ VÝSTAVA V PRAZE (TURISTICKÁ ROZHLEDNA NA PETŘÍNĚ)

 

1892

J.S. ZALOŽIL S KOLEGY ČESKÉ KVARTETO POD VEDENÍM H. WIHANA

J.S. KONČÍ STUDIA, ABSOLVUJE DRAMATICKOU OUVERTUROU OP.5

LÉTO TRÁVÍ U A. DVOŘÁKA, PÍŠE SERENÁDU ES-DUR OP. 6, POZNÁVÁ DVOŘÁKOVU DCERU OTILKU

 

 

1893

KLAVÍRNÍ SKLADBY OP. 7, MEZI NIMI TÉŽ „PÍSEŇ LÁSKY“

 

 

1894

ČESKÉ KVARTETO KONCERTUJE DOMA I VE SVĚTĚ. SUK KVŮLI ČASTÝM ZÁJEZDŮM PRAKTICKY AŽ DO KONCE ŽIVOTA KOMPONOVAL TÉMĚŘ VÝHRADNĚ O PRÁZDNINÁCH

 

 

1895

PRÁCE NA KVARTETU B-DUR OP. 11

PRVNÍ KINEMATOGRAFY

DR. ROENTGEN OBJEVUJE PAPRSKY X => VYNÁLEZ RENTGENU

CZ – MANIFEST ČESKÉ MODERNY

 

1896

 

ŘEC – PRVNÍ NOVODOBÉ OLYMPIJSKÉ HRY

 

1897

 

 

 

1898

17.11. SE J. S. ŽENÍ S DVOŘÁKOVOU DCEROU OTÝLIÍ – OTILKOU

RADÚZ A MAHULENA – HUDBA KE STEJNOJMENNÉ HŘE J. ZEYERA – OP. 13

CZ – ZEMŘEL KAREL HLAVÁČEK (* 1874)

 

1899

SYMFONIE E-DUR OP. 14

FR – M. CURIE OBJEVUJE SE SVÝM MANŽELEM RADIOAKTIVITU

 

1900

SUITA POHÁDKA OP. 16 Z HUDBY K ZEYEROVĚ HŘE RADÚZ A MAHULENA

ČTYŘI SKLADBY PRO HOUSLE A KLAVÍR OP. 17

FR – SVĚTOVÁ VÝSTAVA V PAŘÍŽI

RAK – S. FREUD VYDÁVÁ VÝKLAD SNŮ (KLÍČOVÝ SPIS PSYCHOANALÝZY)

NĚM – M. PLANCK PŘEDSTAVUJE KVANTOVOU TEORII

PRVNÍ LET ZEPPELINOVY VZDUCHOLODI

E. HUSSERL – LOGISCHE UNTERSUCHUNGEN (KLÍČOVÝ SPIS FENOMENOLOGIE)

ZEMŘEL F. NIETZSCHE

 

1901

POD JABLONÍ OP. 20 – HUDBA KE STEJNOJMENNÉ DRAMATICKÉ LEGENDĚ J. ZEYERA

JOSEFU A OTILCE SUKOVÝM SE NARODIL SYN JOSEF († 1951)

UDĚLENA PRVNÍ NOBELOVA CENA

 

1902

JARO OP. 22 A – PĚT SKLADEB PRO KALVÍR

LETNÍ DOJMY OP. 22 B – TŘI SKLADBY PRO KALVÍR

 

 

1903

FANTASIE G-MOLL PRO HOUSLE A ORCHESTR OP. 24

USA – PRVNÍ VZLETY MOTOROVÝCH LETADEL (BRATŘI WRIGHTOVI)

 

1904

PRAGA OP. 26 – SYMFONICKÁ BÁSEŇ

UMÍRÁ A. DVOŘÁK

FR – ZEMŘEL J. VERNE

 

1905

UMÍRÁ OTILKA

NĚM – A. EINSTEIN FORMULOVAL SPECIÁLNÍ TEORII RELATIVITY

 

1906

DOKONČENÍ SMUTEČNÍ SYMFONIE ASRAEL OP. 27 – VĚNOVÁNO „VZNEŠENÉ PAMÁTCE DVOŘÁKOVĚ A OTILČINĚ“

CZ – ASANACE ŽIDOVSKÉHO GHETTA A REGULACE PRAVÉHO VLTAVSKÉHO BŘEHU NA STARÉM MĚSTĚ V PRAZE

 

1907

KLAVÍRNÍ SKLADBY „O MATINCE“ OP. 28

CZ – ZEMŘELA HEREČKA HANA KVAPILOVÁ

 

1908

 

 

 

1909

POHÁDKA LÉTA OP. 26 – HUDEBNÍ BÁSEŇ

ŽIVOTEM A SNEM OP. 30 – CYKLUS KLAVÍRNÍCH SKLADEB

CZ – DOSTAVĚNA BUDOVA HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V PRAZE (J. FANTA)

 

1910

 

 

 

1911

DRUHÝ KVARTET OP. 31 – JEDNOVĚTÝ

POD JABLONÍ OP. 20 – SUITA Z HUDBY K ZEYEROVĚ LEGENDĚ (VIZ. 1901)

NOR – R. AMUNDSEN DOSÁHL JIŽNÍHO PÓLU

CZ – DOSTAVĚN OBECNÍ DŮM V PRAZE (A. BALŠÁNEK A O. POLÍVKA)

 

1912

 

POTOPENÍ TITANIKU

CZ – NAROZEN RUDOLF FIRKUŠNÝ

 

1913

UMÍRÁ OTEC A KRÁTCE NATO I MATKA J. S.

 

 

1914

MEDITACE NA STAROČESKÝ CHORÁL „SVATÝ VÁCLAVE“ OP. 35A

YU - 28.6.  ATENTÁT V SARAJEVU – ZAČÁTEK 1. SV. VÁLKY

 

1915

 

 

 

1916

 

 

 

1917

ZRÁNÍ OP. 34 – SYMFONICKÁ BÁSEŇ (PREMIÉRU ŘÍDIL V. TALICH)

RUS – REVOLUCE V RUSKU

 

1918

 

CZ – 28.10. KONEC HABSBURSKÉ MONARCHIE – VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

 

1919

 

RAK – VE VÍDNI ZALOŽEN UMĚLECKÝ SPOLEK BAUHAUS

 

1920

LEGENDA O MRTVÝCH VÍTĚZÍCH OP. 35B

V NOVÝ ŽIVOT OP.35C

CYKLUS PRO KLAVÍR „O PŘÁTELSTVÍ“ OP.36

USA – PRVNÍ KOMERČNÍ BEZDRÁTOVÉ ROZHLASOVÉ VYSÍLAČE

 

1921

 

 

 

1922

J.S. JMENOVÁN PROFESOREM NA MISTROVSKÉ ŠKOLE PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

IT – B. MUSOLLINY MINISTERSKÝM PŘEDSEDOU

 

1923

 

CZ – ZEMŘEL J. KOTĚRA (* 1871)

 

1824

J.S. SE STÁVÁ NA DVA ROKY REKTOREM MISTROVSKÉ ŠKOLY PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE

CZ – ZEMŘEL FRANZ KAFKA (*1883)

 

1925

 

 

 

1926

 

 

 

1927

 

USA – CH. LINDBERG PŘELETĚL ATLANTIK

USA – PRVNÍ ZVUKOVÝ FILM „THE JAZZ SINGER“

CZ – ZEMŘEL A. SOVA (* 1864)

 

1928

 

OBJEV PENICILÍNU

 

1929

J.S. SE NARODIL VNUK JOSEF, DNES HOUSLOVÝ VIRTUOS

USA – „ČERNÝ PÁTEK“ NA NEWYORSKÉ BURZE 25.10. – HOSPODÁŘSKÁ KRIZE

CZ – ZEMŘEL O.BŘEZINA

 

1930

 

ZEMŘELA E.DESTINOVÁ (* 1878)

 

1931

 

USA - OTEVŘENÍ MRAKODRAPU EMPIRE STATE BUILDING 

 

1932

J.S. SE NARODIL VNUK ANTONÍN

 

 

1933

EPILOG OP. 37 – LIDSKÁ I UMĚLECKÁ ZÁVĚŤ J.S.

JEŠTĚ JEDNOU JE J.S. ZVOLEN REKTOREM KONZERVATOŘE, NICMÉNĚ STĚHUJE SE Z PRAHY DO BENEŠOVA

J.S. TÉŽ KONČÍ ČINNOST V ČESKÉM KVARTETU - ODEHRÁL NA 4000 KONCERTŮ VE 20 STÁTECH

NĚM – A. HITLER SE STÁVÁ ŘÍŠSKÝM KANCLÉŘEM

V NĚMECKU I V SSSR ZAČÍNÁ KULTURNÍ TOTALITNÍ TLAK – „ZVRHLÉ UMĚNÍ“, SOCIALISTICKÝ REALISMUS

 

1934

J.S. DOSTÁVÁ ČESTNÝ DOKTORÁT FILOSOFIE NA BRNĚNSKÉ UNIVERZITĚ

 

 

1935

KŘEČOVICKÝM MUZIKANTŮM VĚNOVANÁ SOUSEDSKÁ: „JAKO VZOR SKLADBY, KDY SKLADATEL NEMUSÍ NIC UMĚT, A HRÁČI TAKÉ NE.“

29. května JOSEF SUK UMÍRÁ

ZEMŘEL SUKŮV PŘÍTEL H. BOETTINGER (* 1880)

CZ – 14.12. ODSTOUPIL T.G. MASARYK

  Supervize údajů PhDr Jaromír Havlík CSc

ZAVŘÍT TENTO ČLÁNEK© Společnost Josefa Suka